Tag Archives: Solomon Cupido

“Why don’t you do it yourself?”

How many times in frustration and sarcasm have you said this? Maybe in a fit of anger at someone who made a comment about your sad attempt of frying an egg!

But I refer specifically to DIY. Do-it-yourself.

We live in an era of empowerment. “Empower yourself”, they say. Who are they…the media and all those other people. They say find your own way in life!  Drill your own holes … do not wait for a man!

Imagine my surprise when I found out, there are men out there who cannot DIY. Do not misunderstand me, these men are successful in their careers and short nothing in terms of material things. But for some strange reason they never got a chance to develop their DIY talents, if any!

However, where there is a woman, there is always a picture to be hung … or curtains!  Aaargh! A nightmare for any DIY dummie!  Take my friend, actor, Solomon Cupido, as an example.  Last week he called in a bit of a panic … he must hang a curtain rail.  This is a newlywed … and the pressure is on!  His wife expects him to hang the curtains, and perhaps she doesn’t even know that he is clueless!  He needs to impress!

So my otherwise quiet Saturday afternoon was recently interrupted when I heard him screaming at the gate … he must learn drill today!  He and his co-actor, comedian, Bradley Olivier, came along for moral support … really?  

28441_427796328054_389683_n

Solomon and Bradley

I realized the depth of Solomon’s problem when he asked what a “bit” is. My husband jokingly explained to him step-by-step on how to use the drill. Solomon listened attentively while Bradley chirped background… “I knew that man!” Yah right…!  We know you know everything Brad!

Eventually they leave, equally proud and empowered!  And believe it or not … he gets it right. And just to prove he did it … he sends me a photo:

Wendy_3Cupido

Solomon shows us he can drill!

The whole debacle made me think. The whole era of self-empowerment has always been focused on the woman. Have we become so empowered that we never let the men do anything for us? It may be part of the problem.  

We are often referred to as the “fatherless generation”. The reality is that a lot of young men grow up without their fathers around to teach them the skill.  But there is hope! Nowadays you can just “Google” your problem and immediately there are thousands of videos and tutorials to show you how.

Why don’t you do it yourself?  Or if all else fails, come around and we’ll show you!

*This post was also written in Afrikaans

 

Tagged , , , , ,

My first Afrikaans post: Hoekom doen jy dit nie self nie?

* Today I surface after more than a week of blogging silence. (slightly embarrassed about it…)  Today I also pay homage to my mother tongue, Afrikaans.  This is my very first post in Afrikaans…somethings are just better said in your native language!  Don’t worry…I will post the English version as well!

Here goes…

HOEKOM DOEN JY DIT NIE SELF NIE?

Hoeveel keer uit frustrasie en sarkasme het jy al dit gese?  Miskien in ‘n bui van woede omdat iemand ‘n opmerking gemaak het oor jou treurige probeerslag van ‘n gebakte eier!  In my geval meesal vir my suster en broers (toe ons nog jonger was) en miskien my man tot onlangs.  Maar ek verwys spesifiek na DIY.  Do-it-yourself.

Ons lewe in ‘n era van self-doen.  “Empower yourself”, sê hulle.  Wie is hulle?   Die media en daai ander mense.  Hulle sê…”Bemagtig jouself, magtig!”  Bepaal jou eie koers in die lewe!  Boor jou eie gate…moenie vir ‘n man wag nie!

Verbeel jou tot my verrassing toe ek uitvind, daar is mans daarbuite wat nie kan self-doen nie.  Moet my nie verkeerd verstaan nie, diè mans is suksesvol in hul loopbane en kort niks in terme van materiele dinge nie.  Maar vir een of ander snaakse rede het hulle nog nooit kans gekry om hulle self-doen talente (indien enige) the ontwikkel nie.  

Nietemin, waar daar ‘n vrou is, is daar altyd ‘n foto wat gehang moet word…of gordyne!   Aaargh!  ‘n Nagmerrie vir enige dom self-doener!  Neem my vriend, akteur, Solomon Cupido, as voorbeeld. Verlede week bel hy in ‘n bietjie van ‘n paniek…hy moet ‘n gordyn reling ophang.  Diè is ‘n nuutgetroude man…en die druk is aan!  Sy vrou’tjie verwag die gordyne moet hang, en dalk weet sy nie eers dat hy eintlik “clueless” is nie!  

So my andersins rustige Saterdag middag was onlangs onderbreek toe ek Solomon hoor skree by die hek…hy moet vandag leer boor!  Hy en sy mede-akteur, grapjas, Bradley Olivier, kom saam vir morele ondersteuning…regtig?  

28441_427796328054_389683_n

Solomon en Bradley

Ek besef toe die diepte van Solomon se probleem toe hy vra wat is ‘n “bit”.  My man reageer toe met ‘n grapperige opmerking en verduidelik vir hom stap- vir- stap hoe om die boor te gebruik.  Solomon in ruil luister aandagtig terwyl Bradley heeltyd tjirp in die agtergrond.  “Ek weet al die goed man!”, snuiter hy.  Ja jong…ons weet jy weet alles!

Uiteindelik loop hulle, ewe trots en bemagtig!  En glo dit of nie…hy kry dit toe reg.  En net om te bewys hy het dit gedoen…stuur hy my ‘n foto:

Wendy_3Cupido

Solomon wys hoe hy kan boor!

Die hele debakel het my laat dink…die hele era van self-bemagtiging was heeltyd gefokus op die vrou.  Het ons so bemagtig geraak dat ons glad nie eers die manne kans gee om vir ons iets te doen nie?  Is dit dalk deel van die probleem dat sommige mans nie kans gekry het om hulle op te skerp in hierdie area nie.  

Ons word dikwels verwys na die “vaderlose generasie”.  Die ander realiteit is ook dat baie meer seuns en mans sonder hulle pa’s grootword wat gewoonlik hierdie vaardigheid oordra.  Maar daar is hoop!  Deesdae kan jy net jou probleem “Google” en onmiddelik is daar derduisende video’s en self-leer programme om jou touwys te maak.  

Hoekom probeer jy nie dit self nie?  As jy nou rerig nie kan nie…kom kuier, ons sal jou wys hoe!

Tagged , , , , , ,
%d bloggers like this: